home | contact

Cursussen


Op aanvraag:
Vie verzorgt ook workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en scholingen op aanvraag. Bijvoorbeeld voor een school,kinderdagverblijf bibliotheek, verzorgingstehuis, bedrijf, (vrouwen-, sport-) vereniging of andere groep van geïnteresseerden. In overleg wordt het programma afgesproken. Voor meer informatie kunt u mailen via contact.

Nascholing:
Voor huisartsen, specialisten, paramedici en assistenten organiseert Vie ook op aanvraag bij- en nascholing op het gebied van voeding. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: Zin en onzin van vitamines en mineralen, Ondervoeding in de thuissituatie, Overgewicht met medicamenteuze ondersteuning en het syndroom X, Overgewicht bij kinderen, Obstipatie, een verstopt probleem, Kindervoeding / allergieën, Diabetes type I en II, Hart- en vaatziekten en Sportvoeding. Meer informatie kunt u via contact aanvragen.

[keer terug]